موعظه های سال 2020

کشیش سیامک زرگری – چه دعایی در عمل قوت بسیار دارد؟

10.05.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – طریق بستن چهار دروازه ای که شیطان از آن ورود میکند

03.05.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – شاه کلید پادشاهی خدا

26.04.2020

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 
کشیش سیامک زرگری – هرکاری بلد بودم انجام دادم،دیگه نمیدونم برای زندگیم چه کار باید بکنم
با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – عیسی در دنیای مردگان

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – مراسم ویژه جمعه صلیب – همراه با شام خداوند

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – فکر کردی چرا خدا جواب دعاهاتو نمیده؟

05.04.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خدایا چه باید کرد با این همه ترس؟

29.03.2020

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – دیگه چیکار باید بکنم که دعای من شنیده شود؟

22.03.2020

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – کلیسا بلندشو و دروازهای جهنمو ببند

15.03.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خدایا اگر جواب دعامو نمیدی، حداقل به دادم برس

08.03.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خدایا پس کی میخوای جواب دعامو بدی؟

1.03.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خداوندا چرا با من حرف نمی زنی !؟

23.02.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خداوندا خسته شدم ، بسه دیگه !!!

16.02.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خداوندا این همه درد تا به کی؟

02.02.2020

 با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – چه کنم وقتی خدا جواب دعايم را نمیده ؟

26.01.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خداوندا کجایی ؟ الان بهت احتیاج دارم

19.01.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری – خداوندا چرا ؟

 

12.01.2020

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net 

کشیش سیامک زرگری- پیغام سال2020

خداوندا چرا ناله های من را میبینی و جواب نمیدهی؟

با ما در ارتباط باشید از طریق: 
www.elamalive.net